Červen 2010

aCHoojJ =)♥

28. června 2010 v 21:21 | HaNčA |  My Diary
ÁhOOOJ
DNes sEM na Blog nEPřišlA prtžE u MĚ DOma byLA SylVA(KamARÁDKa z GymPlu :) !MnoO Aé JInáák dnESKá suPR Den..JELiKOŽ SMe jezDIli Ná TOBoGánu a pLAvalI A v 11:40 Sme kONčilii ŠKOluu =)♥!! uPéé boMbA!! zejTRA jdu k HolIčI A KoupIT S mAMkOU Novýý TřÍčTvRťáKY =)!! ÁÁ zejTra BUde TKY PlAVčo..TKže toBOgÁNY...a šKOla JEN Do 11:40 ..mNooo a Ve stŘEDUU vysvĚDČENÍÍÍÍÍÍÍ A foTÁÁčeKK a VeCičky oD paul frank ♥♥♥♥!!!BOMBAAA!! tkŽE Upé UŽÍVáám Luxus!!! =0**** Mno dNESKa uŽ půjdu nA tv a spáát..TK předEMM bROUU =0* ♥

nÁLADA-pixelky =)

27. června 2010 v 22:30 | HaNčA |  Pixelky
KlIK na C.Č. ;0)

PixelkY-OVEČEK(very nice) ♥

27. června 2010 v 22:28 | HaNčA |  Pixelky
mOOOC cute OVEČKY ♥..kLIK Na C.Č. =0**
PIXELKY-mořský svět-žirafy-smajlíci-vlci xD

27. června 2010 v 22:25 | HaNčA |  Pixelky
 klik na c.Č. :)


DESING-želvička

27. června 2010 v 22:08 | HaNčA |  Desingy tohoto Blogu
TK TU Je nOVÝÝ oPĚT POdmoŘSKÝÝ dess =) ♥!! MĚ se MOOOOC Líbí! co VÁám?? =) PÍSEJte!
hannninka.blog.cz

DOBRÉ ráno :)

27. června 2010 v 9:57 | HaNčA |  My Diary
Áhoojj..:)
TAk jAKPaKK se MátE??JÁ SuprovĚ..:)!! Teď PojedEM Na chAlUpu sbÍRAT JahodY...a i za koťátkama ♥..bUDem tam jEN Na oToČKU =) !! mNo a POTom PŘIjedem DOMŮ..JÁ Váámm nĚCo nAPÍšu na BLog xD a MSUim jÍT MINÍ(osmák degu) vYměniT podesTÝlKU..:)! a POTom bUDU mÍT VOlNEJ čas..TKže si ASi BUDU číst kNíŽku apod. =)!!  Jéé supRR pOČASÍÍ xD! CO u vÁÁS_? tk PÍSEEJTEE...Pp =0**
ovečka-hannninka.blog.cz

hOjíík =)

26. června 2010 v 9:32 | HaNčA |  My Diary
ÁhOojj..Drag and Drop or Double Click...DOPORUČUJI-►klik na C.Č. !!!!

POZASTAVENÍ BLOGU + info

23. června 2010 v 19:29 | HaNčA |  Info pro Vás

áHOJtee..=)

hannninka.blog.cz

BLOG buDe POzAStAVen nA DNy :

 24.6+25.6.2010 

DŮVOD:JedU sE škoLou Na vÝlet NA 2 dNy dO PrACHOvskÝCH skAL =)

PÁR INFO. : mNO tEDKa sEM pŘIJelA DOmŮ TKže MusiM SI SBALit VĚCI =( , JdEME jKOby na "TŮRU" mNO pUDem 2 kM pĚŠKy DO těch pRACHOvSKÝCH SKal =/, jdeM vlAKeM =D, aLE jedeM pbrZY rÁno..7:10(odJÍŽDÍme) sRAZ-6:50tkŽE musiM jet 9(mhd)=D V 6:13 :///, buDem NĚkdE Na chATkácH KDe v Těch mÍSTech JE NáKEJ uchyl úchYLŮ ="(((!!! aE už HO CHytli =D =))!!!mNO ae BUDou Tam NÁkÝÝ SedmÁCI tkŽE se MusÍMe nA noC zamKnOUT =DD, BUDe dISKOškA =D =), douFÁm žE tAM Bude TV a uvidIMM ordinaci A top star magazín ♥♥ =0**,JEStli Tam NEBudE a JÁ nEUVIdiM ordiNACI tk Se ASI zBlááZnÍÍMM =00000 !!!mNO ae VypADÁ to cELkem Fajn TKže BY Tam TV moHla býýt =)! MOc Se NEtěšim Na to CHOzENÍÍ =///!!!

OMLUVA: SB-éčkům,návštěvníkům =(


DOUFÁM ŽE TO TAM BUDE HEZKÝ =) 

TK PP ♥♥
HoOooOoj =D =)

23. června 2010 v 19:11 | HaNčA |  My Diary
křeček-hannninka.blog.cz
ÁhOOjj..
jEN kráTkéé pOzDraveníí+ VdalŠÍM čláNku IFORMACe(poZasTavenÍ BLogu) =)!! mNoo TKže mÁm Se cELkem Fajn AŽ na JEDNu drZou HoLkU CO sI mYSLí ŽE mě BUDe dIriGOvAT =//!!! no TO JE JednOOo =)!tADY to ŘeŠITT nebUUDDUU =/ !!! TK TO bY bYLO asi vše K POzDRAVeníí A DU psÁT dALšíí ČLáNEK O POzAStaVENÍÍ =)))) ♥!! 
tkŽEE ztM PPP ----------------►vÍC V dALŠÍM člÁNku

Áhoj

21. června 2010 v 20:06 | HaNčA |  My Diary
Áhojj..
JEn poZDravENÍÍ prtŽE LetimM na TV..=D !JInÁÁK škoLá poHodÁ =)


čtvrtek+pátek tu nebudu jelIkož JEDem sE škoLoU Na ŠKOlNÍÍ vÝlet DO PRachoVskEJCH skAL =)
!!! tk JÁÁÁ Už JDUU tk PPP =0****

NEwSS sb =0)

20. června 2010 v 19:49 | HaNčA |  SB
KlIK Na KOčiČKU =0*

Jen KRÁTCE =)

20. června 2010 v 19:43 | HaNčA |  My Diary
ÁÁhoJ..
jEN krátcE vÁS CHCI pOzdRaviT PrTže sE Mi mOC nechcE psÁÁÁT =( ! TK PUdU Na TV jen PŘidáM Nové SB-ÉnKO =)!! tk jÁ UŽ PůJDuu...pp =0** ♥


VÍKEND tu nejsem =)

18. června 2010 v 20:17 | HaNčA |  My Diary
TKže o víKEDNu tu NEBudu PRTže jEDEM na chATU...=)!! a TEDkáá UŽ Jduuu  NA TV na KROKODýýl daNDiE na nOVĚ =) ♥♥♥..TK PP a pŘedÉM Brou =) =0* !!

Dess-RYBIČKA

18. června 2010 v 19:59 | HaNčA |  Desingy tohoto Blogu
jAk sE vÁÁM líbíí?? MĚ mOOC ♥! Mno DalO Mito AsI 30 min.-45 MIn. PRÁCe TAAk DOUfámm ŽE TO aLespoN OcebÍTE koMENTEM..0:-) !! TK pp ♥ =0*
hannninka.blog.cz

čAuKÝÝÝ =P..dAlo BY Se TAKÉ NazVAT "vyprávění před prázdninami" =D =D

18. června 2010 v 18:47 | HaNčA |  My Diary
ÁHoJ..
tk jaK Se mÁtee? JÁ suPééRR..JeliLKOŽ mÁÁm novéé LETNíí ŠATIčky z H&M..POTOm Máám dVĚ veci z RESERVED NOoo Jáá nWM Jak to MÁm NAZvat =D je to ZAvaZOvaCíííí a Je TO kráTký =DD...ééÉ Snad sI to ddoVedETe PředsTAVIT =D..POtoMm mÁÁm slAvNOSTíí ŠatiČKYY Z PROMOD..sUPér ♥!!pOTOmm MááM jeŠTĚ LetNÍ boTIčkyy..Z Batii=) ♥!!A tedd BUdee..............víKEND ♥♥ DaLOo BY sE taKÉÉ NazVAT ►ODPOČINEK PO TĚŽKÉÉM TYDNU♥♥◄ mNBOo Á ve ŠKOlÉÉ tKY poHODáá..=)!! Ted Se Už NEbudEM ANI MOC uČIT A bUDouu sE VyBírat UčebNICe a Ve ČtVrTEK A v POÁTEK PoJedem SE školOuu NA vÝLet DO PrachoVsKej sKÁL=D !pohodáÁÁÁ..nooO A Za CHvÍLii bUDé VYsvĚDčeníí a sNím i VícEE veciČEK oD ►PAUL FRANK◄ ♥..MOPžNÁÁ budÉ i foTÁček =)!!POtoMM budU Míít NOVoUUu suKni ♥ PočítÁÁMM to z CeLÉÉ FAMILIE =DDD!! mNoo A za chvÍLII I čeRvenec..PráZkyy...ÁÁ doVčAAA..áLáá EGYPt♥♥♥..mOoc sE těšíÍMM..JnÁák stE roZhodlII že Máám UDĚLAT novýý dESS...TK Já Ho pUDu dĚLAT =)!! Aéé nEBOjTE Než pOjedu NA DOvču..UDĚláám jeŠTĚ NOVEJ =D =D =D !! tk ZTM ppp..Jduu dĚLáát =) ♥!

RychLOVka Č. 2

17. června 2010 v 19:09 | HaNÍsEk =0* |  Soutěže
JaK sE máš?
CO ti VýchÁÁZÍÍ Na VYsVĚDČENÍ?
Máš doMácíí ZvÍŘÁTKO?
Napiš jAKé(poKud MÁÁŠ..=D
Kam pOjEDEte na DOvču ?
mÁÁM udĚLAT noVÝÝ Dess? =)

BeruU PRVníí 3..PísejTE :) 

AlÓÓha...xP

17. června 2010 v 19:05 | HaNčA |  My Diary
aHooj..
jEN krÁÁtCE..nA VySvědČENíí BUdUU mÍT 4 dVOjky..ae  to Jee PROSPĚLA S VYZNAMENÁNÍM :) ♥...tkže v pohooo...za vÝzo DOsTAnUu..NĚjaKÝÝ věcIČky oD pAuL FraNka a MOOOžNÁÁ I foatáČEEK ♥♥..Na ODvčuu POjedEME do ***** hVĚzdIČKOVÝHO hoTELU do EGypTA NA hURGhADU A vYPaDÁÁ uPéé BEZvedNĚ..poLETÍMe LETADleM A poLetÍme s ČEDOkem...TkŽEE Máám SUpr NáLADUUU..♥ =P =D..a coo vy??=)  PříŠTíí týýDen AsI budE Novýý dESS aE Ještě NWM..MnOO tkŽe dNEsKa Je ORDINACE, jKRÁSnéé pOČasíí..cOO víc Si mŮžE "dÍtě =P " přÁÁT ♥♥!!! tK jÁÁÁ ObJedhNUU SB...NOoo A NĚCo  přidÁÁM A poTOM BUdu nA tv JELikOŽŽ Se NemUSÍÍM učiit..♥ KlásAAA ♥♥♥
ztMmMM ppp =0*

čaUkÝÝÝ x) xP

15. června 2010 v 18:02 | HaNčA |  My Diary
AhOOJJ..!901!
Mno TKže DNesKA niic MoOCC..886jElIKoŽ sEM dosTALa 4 z BIžUle !1354!aE kdYŽ to mÁÁM brát oPtimIStiCKy TK sEM DOsTAla 1,1 z FráNIny!1107!, 1 z ČJ !910! A I naKOnec 1 z BI zA PrezENtACI!684!..Ted TU bLbOU StrÁnku!1083!...muSIm Se naUČIT Na Fy(mUSIm sE NechAT VyVoLAT)725,zEJtra MĚ vYZkouší z AJ tkžE TO sE tky MuiSIm doUčiT 1088 A doPisuJu ČTvRTletKU z MATIKY...tkŽE tky MusIIm zOpákNout 798....No a ted ZAS tu LePŠÍÍ StrÁNKu657 ZejTra Mě uDělAJ PAS (NA Něj sE tĚŠím aE Nwm PROČ xD)985, ŠKolU mÁme jEN DO 11:40 !1257! a dnESkáá jE ordiNÁÁCE805..
to By BYloo asI vŠE cO Váám az tíím chcII nAPSat591..Nwm jEStli sE Na BLOG JEště dosTANu1036 Aee DOUfáM žE joo :) !! TK ztM PPP 1112
p.s. NWM jestli máám udĚLAT ►NEW DESS◄ tk PIŠtee nÁzORKY !804!1110!1056!

Už jDUU...:)

14. června 2010 v 20:58 | HaNčA |  My Diary
TKže pro dNEšeKK uŽ jduu...:)!!DOpsAT DU z ČÉJInYY A pUDuu spiNKÁÁtt..:) !!! tk PP 
:) ♥ 

°MŮJ ZDORJÍQ-!(kopíruj pouze s tímto Zdrojem)-Více-Zde

#~Nejkrásnější animka..♥ :P~#

#~Info~#
Jsem...ONLINE
Sbírka nových afíkůů...Turtle

←←sbírka SB


PRO MOJE SBÉČKA


toto si můžete dát na Blog!:)


Chceš nahoru↑