Červenec 2010

dObrÝÝ VeČER..x) xD

26. července 2010 v 22:31 | HaNčA |  My Diary
áHOOJJJ
hannninka.blog.cz

dnES sEM bYLa s TetOUU tkŽÉÉ seM nemOHlA BejT na blogU a  OD 13:00 do 17:00 SeM mělA anglICKej kURZ mNO a ceLkem fÁJN....BUDu TAM CHOdit do PátkA..xD!MNo ZejTra
hannninka.blog.cz
PŘIjedE  SeTŘenKA + její dVĚ DceRY+ tETa HAna(sestřenky máma)..:D ! MNo asPOn MÁM zÁbavU DO 12:50  =D tkžE poJEDU s TAtkou dO afi NA 09:00 A tAM poČKÁM až PřiJEDE
hannninka.blog.cz
 SeTŘEnka s ostaTNíMA a PUDem si NĚCO KouPit APOD. Mn o SPíš Budou nakUPoVTA kLárce..sETřeNKY Dcera..xD !! NO neJSem z tOHO moc NadŠEnáá..UVidiM!
hannninka.blog.cz
Mno A poTOM aj A potooomm nIKČÁÁÁÁÁÁÁÁ..Nikča u NSÁ budE SpáTR z UtErÝÝ na stŘEDUU..suPOÉÉÉR ♥♥♥!!! TKže Se ozVUU..mNO ae JEštĚ jednÁ Info..zblÁZniLa sEM Se do TUdorovcuu..xD..TKže BUDe AIS Nový dess S tUDorovci xD x)..HlAvěn NATALIE DORMERI..♥♥♥♥mNoo A jiNÁÁK Dnes s TETOU upÉÉ suPROVÝÝ..mě KOUpIla  k sVátku VĚštÍCII karTY..♥♥ =0** uPEE mrtĚ hoDNÁÁ a UPéé mRTě Přesnýý KARtzIČKY ♥♥ =0** !!
hannninka.blog.cz
mIlUJUUUUUUUUUUU ♥
!!! JeŠTě sE DOmLUVIměe KdY pIuDem NA KOuPÁk a kDy u nI BudU moct
OPIČKA-hannninka.blog.cz,
 SPáát..xD x)*****♥! Mno JÁ už mUsiM jÍT leŽET..sPÁÁT x( TK PP A BrouuUU...♥♥♥♥3 =0***tomorow....=0*

Sb-ÉnkA--►SPlNěnA..xD xP

25. července 2010 v 16:53 | HaNčA |  SB
mNO tkŽÉ všeChNY Sb-éNKa sEM uŽ OběhLa...=) !! Mno TED zKUSIM zavolAT tu TETU..=D ! tk SE jeTŠě OzvUU..☼ xP xD
hannninka.blog.cz

HElLo ! xD

25. července 2010 v 16:35 | HaNčA |  My Diary

áhOOJJ..=)

hannninka.blog.cz

čAuÍÍÍ..=)

22. července 2010 v 20:58 | HaNčA |  My Diary
áHOoj...
hannninka.blog.cz

TKžéé vELiKÁ OmLuVA Za tO že sEM tU  TED 3 dNY nebYLa =/ ! AE s ANdrEJkOU Sem nEMělA čas...=(! JInak S ní to bylO DObrÝ..až ProStě nA TO že SEM poZNala ŽE JE FUrt JEtšĚ naLOÁ Je JÍ 11..=/ tkŽE Se v NkěTEREjcH sItUACÍch S ní FAkt bLBÝ..=/ !! nO NIicc..´HLavNĚ že MÁM na blog TED čas..=) !! ZEJtRA jedu S mamKou do pRaHÝÝ..♥♥♥ TKŽéé NA BLOGu Opět NEBUdu..=/ ae ZAS Se do prahÝÝ hOODně MOOC TĚŠÍÍMMM..♥♥♥ =0* ! mnO BUdE prej i SNad
hannninka.blog.cz
 PrŠet..TkŽéé uPÉÉ SupÉÉR..miLujuu..PRTŽE v těcH veDrech BY NáKuPY FakT NezVládlA..=/ !! mNO ae KDYŽ budE pRšet TK VŽDYCKY zALEzem do Nákyho obCHOU apOD.♥ =D !On nÁS tam RÁno ZAveze TatKa..prtŽE JEDe NA nějKAÝ
hannninka.blog.cz
jednANí bO CO..=D a poTOM veČER pojeDEMMM vLKakEM..=)* ! Mno TED ČEkáM NA tV až bUDOU TUDOROVCI..=D já jE upee miLuJUU..tu zNĚLk,u prstĚ VšechnO bOomBAaa..♥♥♥!!  Mno TK já DUu na tV..čeKAT na 21:50 NA nově..=D  =D tk pp A pŘEDem bROUuuUuUuu ♥♥♥ =0*

hannninka.blog.cz

HEZkÉ RÁnO..xD xP

19. července 2010 v 10:21 | HaNčA |  My Diary
hannninka.blog.cz
ÁHooOJ...oMluvÁÁ že jsEM tuu VČEra nEbÝlÁÁ..ae My smE pŘIjelII hROzně pOzdĚěě..andRejKA je TU sE MnOUU..xP xD! DNES dEMéé DO kInÁ..x) ! ná chLuPaTÁ odPlata..xD Mno JÁÁ VÍm NázEV znÍÍ BlBĚ..AE vYPadáÁ TOO doBřéé..Mno Ted PUDem JEštĚ S čeNDOuu áá POTom PŘIJdEM Zas Na bloG a POtoM pudEM Jíst A potoM pOEJDem do KiNÁ..xD xD !  tKŽÉÉ mějTéé sE a PPP..=) =0** !! 

dObrýýý VeČeR...xD xP x)..!►PŘIJDU AŽ V NEDĚLI◄!

16. července 2010 v 21:28 | HaNčA |  My Diary
hannninka.blog.cz

Dobrýý VEčeRR mOJíí Zlatíí..♥
mNO tkŽé tED uKlÍzÍM..:/ PRTžé V nEDělI PřijEDe ANDREJKA to JeE moJÍ SesTŘEnice DcEra A BudE JÍ 12..%) ! tkŽÉÉ to UkLÍzenÍÍ BlBÉÉ..://! !!mNO AE anDReJka TU BudE DO stŘEDY..♥ =) !! mNoo TKžÉÉ naTĚŠEná JAK svIň..=D =P !! mNO pUDem nA KOuPÁk, do KiNÁ ve MĚSTě nÁkouPÍMEE...=)♥!! sUPéééérr..:P :) :)* !mnooO těšÍM Sé..:))! ZÍtRA tu NEBUdu..jedEM NÁ CHalUpu..(tam i máme koťátka) Mno A vlAStně to JE kousÉK oD pROSetíínA TKžé od aNDréJky..=) ! mNo MUSImm koNčit TK pP v nedĚlíí :) * 


VGS-přihláška

16. července 2010 v 10:11 | HaNčA |  Soutěže
Ahojky rozhodla jsem pro VGS(velká grafická soutěž) ;)

VGS...tak se přihlašte...beru co nejvíc lidí!!:D
Tady je přihláška:

  1. Přezdívka
  2. Blog
  3. S jakým programem nejčastějš pracuješ a jaký s nim máš zkušenosti?
Tak to je všechno... PP:)

hannninka.blog.czNOvéÉ sB-ÉÉnKO ♥♥♥♥

16. července 2010 v 10:02 | HaNčA |  SB
*ClIk* nÁ koČIČKu :)*

DoBRÉ ☼ráááááNo☼ :)*

16. července 2010 v 9:53 | HaNčA |  My Diary
hannninka.blog.cz
ÁhOoojj..
tk JsEEM sE PřECii nA BLoG DOstAALaaa..Á Jak Tak koUkám PŘIbyLOO I NOvé SB-ÉnKO TKže hNed PO tOmTo ČLáNku JDU pŘIDatT a uDěLAT přihLáŠKU dO VGS...♫! Jak STé sE jiNák vYSpalI..?? jÁ DoBŘéé..Aé ZDÁl SE Mi PODIvnÝ SEN O toM žE sem ZtrAtiLa TaŠKU a KleC s MÍNÍÍ(mŮJ OsMÁk dEGUÚ)..=( =D !tKŽÉ FáJN mNO....=D! ASii TK zA 30min. pOjedEM Za BabiČKOU a PŘIJedEM asi TK V 17:00 !tK ZtM pP..=0* ♥

dNEs už KončííM..=).!

15. července 2010 v 20:25 | HaNčA |  My Diary
hannninka.blog.cz

tKžé..mYSlIM že uŽ to PRO dNEšek StačííÍ..=) ! mNO TED pUDU ŽEHlit A přitOM se díVAT Na TV..těšiM Se NA TUDOROVCE =D ! a POTOM sPÁÁT...=P! DneSKA přiJELa BAbiČKa ZE slOVENSka tk ZEJtRA jedEM S MAmKOuu ZA BaBIČKouu..☼! MnO AE Na blOG ZejTra nA 100% PřijdU..=D! možnáá sTIHnu Sem zAJÍÍT I ráNO Ae TO NWm jEstli to sTiHnu..=D ! tkŽÉ ted uŽ JduU..zeJtra UDěLÁM přiHlásKU DO VGS a pOtom..JEstlI BudoUU nějkAKÁ novÁÁ sb-éNKA tK JE přidám na BLGO..=0* ! tk UŽ jduu...PP ♥

PIxELky-KOčičKYY ♥

15. července 2010 v 19:52 | HaNčA |  Pixelky
KlIK Na C.č. ;P

SB-splněno =D

15. července 2010 v 19:45 | HaNčA |  My Diary
TkŽÉÉ VŠECHny Sb-Éčka jsEM  ObĚHlA...někTERÁÁ MěLA poZasTAvenoO a Jedno ZRUšiLO Blog..=( !! tkžE asII MusíÍM nasBíRat novÉÉ Sb-ÉnKA =) ♥!! tk tOO JDU zKUsiTTTTT! 


hannninka.blog.cz

UVaŽuJu o VGS !

co vy na to?? =) 
PíSejTTEE..=D! =) thANKS =) ♥

Jdu ObÍÍHat SB-ÉčkÁ...=) !

15. července 2010 v 19:27 | HaNčA |  SB

hannninka.blog.cz

S MAmKouuu UŽ jsME pŘIjeliii A VšecHno mÁme..=D tkŽÉÉÉ jdUU oBííhAT sB-ÉnKAA.....TK zTm PP =0***


jEDem s mamkOU nakOUpit..=P =D

15. července 2010 v 17:09 | HaNčA |  Info pro Vás

hannninka.blog.cz

TKžÉ ted JEDem KOuPIT mINíí(MŮJ OSMÁK DEGU =) ) nAPáJEčkU a JeŠTĚ mUSÍme kOUpit 3 PlasTOVÉÉ KRABicE tkŽÉÉ Se vRáÁTÍMM asII za 1 hoD. 30min. =P =D! tKK PTM oBĚHnuu sb-Éčka ♥ =) !! KoMENtujTÉ dESS..☺☻♥! zTM pp =0*

Dess-CATS ♥ =)

15. července 2010 v 16:36 | HaNčA |  Desingy tohoto Blogu
MnOOO..mě See Moocc Líbíííííííí♥♥♥(jako vždy =D ) ! Mnoo A cOO vy??? PísEJTEEEEEEEE!!!! =P =D =) ♥♥♥ DaLLL mi HODně PRÁce tk DOUfáám ŽE ho OCenÍte ALespOn tíím koMENtem ;) =)!
hannninka.blog.cz

zdrojííQdopLŇkYYYÁÁhooooJJ aneb ►JseM ZpĚT◄ =P

15. července 2010 v 15:14 | HaNčA |  My Diary
áhoOOOOJJ moJÍÍ zlatÍÍÍ ♥♥


*PRÁZDNINY*

1. července 2010 v 11:11 | HaNčA |  My Diary

hannninka.blog.cz

PRÁZDNINY


*VYSVĚDČENÍ*

1. července 2010 v 11:02 | HaNčA |  My Diary

hannninka.blog.cz

VYSVĚDČENÍ

°MŮJ ZDORJÍQ-!(kopíruj pouze s tímto Zdrojem)-Více-Zde

#~Nejkrásnější animka..♥ :P~#

#~Info~#
Jsem...ONLINE
Sbírka nových afíkůů...Turtle

←←sbírka SB


PRO MOJE SBÉČKA


toto si můžete dát na Blog!:)


Chceš nahoru↑